ABONNEREN                                 Print

 

Categorie 1: de Niksers

Zij betalen niks om welke reden dan ook: ik heb niks, ik wil niks
betalen, ik vind het maar niks. Ze hoeven geen schuldgevoelens
te hebben. Wel leesplezier.
Willen zij de maandbrief per post ontvangen, dan betalen zij wel
de portkosten (= 10 euro per jaar).

Categorie 2: de low-budgetters

Zij leveren een bescheiden bijdrage van 2O euro per jaar.
Bescheiden om welke reden dan ook: ze vinden Nulpunt maar
bescheiden, zichzelf bescheiden, hun budget bescheiden.

Categorie 3: de ik-wil-wellers

Zij dragen 30 euro per jaar bij, gewoon omdat ze dat wel willen.

Categorie 4: de have-ones

Zij hebben wel wat, of ze hebben er wel wat aan en zien het wel
zitten om Nulpunt mee financieel een steuntje in de rug of elders
te geven. Hun bijdrage is 50 euro per jaar... er is geen terminus...

Er wordt van de abonnees geen boekhouding gemaakt bij naam.
Of je betaalt of niet, maakt geen verschil in ‘klantenbehandeling’. Je bent me allen even lief.

Er wordt rond Pasen van elk jaar een algemeen herinneringsbericht tot bijdrage in jouw aandachtsveld gebracht in de Maandbrief en...
je kan dan elk jaar switchen van categorie alnaargelang jouw contentement of beurs.

Is het duidelijk?

Hartelijk en dankbaar vanwege jouw medezwemmer in de zee van overvloed,

Marcel Ploem
Bankrek.: 735-0147481-29 van Ploem Marcel  Nulpunt
Iban: BE26 7350 1474 8129