INLICHTINGEN                                 Print

• De volgende maandbrief zal verschijnen rond de 15de van elke maand.
• Jouw aanmerkingen, vragen, kritiek enz. kan je sturen naar volgend e-mailadres:

  marcelp@telenet.be

  Ik behoud me wel het recht voor om de inkomende e-mails te beoordelen voor antwoord wel kan
  beantwoorden en of ze al dan niet geschikt zijn om te beantwoorden. Het moet vooreerst
  binnen mijn vermogen liggen en verder moet het ook nuttig en de moeite zijn.
  Interessante communicatie kan dan eventueel opgenomen worden in de site.

Verdere inlichtingen en eventuele veranderingen zullen telkens onder deze hoofding te vinden zijn.