KORT GEBOEKT                                 Print


De maand november 2006

De maand december 2006

De maand januari 2007

De maand februari 2007

De maand maart 2007

De maand november

1. Als de zon in het water schijnt
   vergeet ze de aarde niet.

2. Licht en donker vechten niet.
   Ze lopen in elkaar over als vrijers.

3.Nergens is de weg zo lang,
   als bij haar begin.

4. Een schilder begint altijd met een leeg doek.
   Dat vindt hij het boeiends.

5.In een druppel kan je de zee
   weerspiegeld zien. Zie jezelf.

6. Op de menukaart is het eten altijd lekker.

7. Een dichter is even dichter bij wat is.
   Maar hij is soms maar dichter.

8. Niets luistert beter,
   dan de doofpot.

9. Als je roept luistert niemand naar wat je zegt.
   Men hoort alleen jouw roepen.

1O.Sleur nooit gisteren naar nu.
    Anders bestaat morgen niet.


De maand december 2006

11. Als de kat van huis is, hebben de muizen geen stress.

12. Toen ik als kind over de grens reed was ik ontgoocheld.
     Er was geen kloof.

13. Als een vogel zingt, hoeft hij geen eten.

14. Als je de weg kwijt bent, begint een nieuwe weg.

15. In de honingpot is lekker maar een vinger lang.
     Hoe lang is jouw vinger?

16. Hoe zwarter de koffie, hoe moeilijker koffiedik-kijken.

17. Iemand is maar zo helderziend als hijzelf troebel is.

18. Als je je te pletter oefent, ga je gegarandeerd dood.

19. Als het goed weer is, is alles weer goed.

2O. Veel tele-visie-kijkers hebben maar één visie.

De maand januari 2007

21. Leeuwen hebben grote manen en een klein poepje.
     Veel mannen zijn leeuwgebouwd.

22. Veel vrouwen die in de spiegel kijken zien niet hoe ze zijn,
     wel hoe ze willen zijn.

23. De dood is voor velen het einde.
    Het einde waarvan?

24. Op een draaimolen heb je de indruk dat de wereld draait.
     Dat is kermis!

21. Leeuwen hebben grote manen en een klein poepje.
      Veel mannen zijn leeuwgebouwd.

22. Veel vrouwen die in de spiegel kijken zien niet hoe ze zijn,
      wel hoe ze willen zijn.
23. De dood is voor velen het einde.
     Het einde waarvan?

24. Op een draaimolen heb je de indruk dat de wereld draait.
      Dat is kermis!
25. Mannen tunen hun auto. Vrouwen tunen zichzelf.
     Allebei duur

26. Er wordt meer onder tafel gecommuniceerd, dan erboven.

27. Opendeurdagen verstoppen soms meer dan pikdonkere nachten.

28. Beter eeltige kromme handen, dan propere luie.

29. Om een kruiwagen te sturen rekt men zijn armen.

30. Wie naast zijn schoenen loopt,
     riskeert platvoeten te krijgen.

De maand februari 2007

31. Kinderen krijgen honger als mama lang uithuizig is.

32. Een file is een resultante van te kort geplande afstanden.

33. Voor sommige begint de vakantie met het uitkijken naar de terugkeer.

34. Goed dat onze rug achter ons zit,
     anders zouden we teveel zien.

35. Steriele handen zijn niet altijd de meest propere.

36. Als het licht wordt, krijgt alles zijn schaduwkant.

37. Vlinders in de buik,
     zijn soms een tijger in de liefde.

38. Alles met mate,
     moet alles nog meten.

39. Wie de kat bij de vis zet,
     moet morgen weer gaan vissen.

40. Ogen zeggen niets van de binnenkant,
     als er geen binnenkant te zien is.

De maand maart 2007

41. Wie alles van tafel veegt,
     heeft nog geen gelijk.

42. Het leven is nog nooit gestopt.
     Er is geen terminus.

43. Wie niet met mij is,
     loopt de verkeerde kant op.

44. Wie niet horen wil,
     zit vast in zijn gelijk.

45. Een olifant in een porseleinwinkel,
     lijkt groter dan op een safari.

46. Hoe kan je op een rondpunt rechtdoor rijden?

47. Bij een aftelrijm ligt het resultaat al vast bij het begin.

48. Onweer is prettig,
     als het ver genoeg af buldert.

49. Een dictator maakt zich al taterend dik.

50. Holle woorden vinden geen weerklank.