O-punt                                 Print

O is de klank van verwondering.
De meest ronde letter.
Het kortste woord zoals a en u.

O is cirkel.Een stip maar ook ontzettend uitzettend.
Het is in wezen het kleinst begrensde: punt.
Het is in wezen het meest omvattende: kosmos.
Er is geen begin, er is geen einde. Alleen deining, golving..
Daarom is zijn essentie beweging .

O is voortdurend in verandering, zoals ademhaling: in en uit.
Nooit staat het stil. Toch bevat het alle stilte.
Nooit is er verandering. Toch bevat het alle beweging.

Als een diafragma kan het helemaal open, volle belichting.
Als een oester kan het zich volkomen sluiten, totale donkerte.
Wonder.

O is tegenstelling en toch verenigt het alle tegenstellingen.
Verwondering ontstaat wanneer men eerst niet zag en nu plots wel.
Dan roept men, kirt men:’O, ik zie!’.

O is ontsluiting.
Een op- en opengaan zoals ’s morgens de zon.
En ’s avonds sluit het zich als de slaap.
Golvende energie. Soms vloeiend, soms vorm. Alle soorten vormen, oneindig.
In punt gecondenseerde gebalde uiterste kracht.
In zich verwijdende cirkels exploderende vibratie.

O-punt energie:de basale laag.
Grondtoon van tonen die nog niet ontsloten zijn.
Woorden die nog ongesproken moeten ontploffen, in duizenden monden.
Onuitputtelijke bron van liefde die nog moet gevrijd worden, gezoend, gestreeld.
Alles is nog ‘oer-‘, nog niet dus. Het grote Niets.
De zee van Niets waar Alles uit ontspringt.
Lente. Spring. Printemps. Eerste tijd. Ontstaan.
Alle tijd.
O heeft tijd zat.

O is het symbool van nul.Niets dus.
Ofwel is iets er nog niet. Dat is verwachting.
Ofwel is er al iets. Dat is wonder.
Ofwel verdwijnt er iets. Dat is vraag.
Van niets over iets naar af.

Waar is dan af?
En daar begint het dus weer vanuit nul, niet van nul. O nee.
Het oorspronkelijke niets heeft zich verrijkt doorheen het leven,
de beweging van het iets.
Nul-punt is daarom telkens ook anders.
Nul-punt lijkt nul maar is in wezen de grootste openheid.
Alles wat ooit was is in het nulpunt.
Alles wat ooit zal zijn vertrekt vanuit het nulpunt.
Het is dus ruimte voor alles. Alles kan, alle denkbare voelbare leefbare dode mogelijkheden.

Als men je zegt:’Je bent een grote nul.’, weet dan dat dit het grootste compliment is,
dat men jou kan geven.
Immers, alles wat was, is in je en alles wat mogelijk is, staat als een belofte vóór je.
Je bent totaal nieuw!
Het geeft iedereen en alle dingen alle kans.

Een doel, een roos,is altijd een O
en alle kansen eromheen ook altijd een O.
Zoals een doel bij het boogschieten of darts.
Hoe ook, je schiet altijd in een oneindige roos
en je schiet altijd roos

Deze site O-PUNT
Wil alles wat O is weergeven in kleine pretentieloze hapjes.
Wat?
Herlees de tekst nog eens:
niets te klein of te groot
stilstaan of bewegen
verwonderen of vragen
soms open soms toe
basaal of banaal
uitdagend, nooit braaf
doorstotend
wars van elk systeem.

Dat wil O-Punt zijn:
Het gewone dagelijkse wonder verwoord.
Wat er in mensen beweegt..

Marcel Ploem                                 Print