MEDITATIE & POEZIE September 2007                                 Print

  1. Meditatie

Koop of leen de dvd’s van Eckhart Tolle. De twee dvd’s duren samen 4 uur. Ze zitten vervat in een klein tekst- en fotoboekje. De dvd’s zijn goed, het boekje wat zoet(erig).
Maar het geheel is absoluut top! Je kan de nederlandse vertaling programmeren (prima vertaald).
Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer   ISBN 987 90 202 8476 8

Met deze dvd’s heb je meditatiestof voor vele dagen. Zeer zeer aanbevolen.

  1. Verhaal

In een afgelegen monnikenklooster in de bergen van Tibet gaf een oude wijze monnik inwijding aan jonge novicen. Hij leerde hen hoe ze moesten eten en vasten, bidden en mediteren, ze leerden hun emoties in de gaten krijgen en ze te beheersen, ze leerden hoe ze zich moesten onthouden en modest kijken, en hoe ze afstand moesten houden van vrouwen. Kortom alles wat een jonge monnik tot monnik maakt.
Op een dag moest de oude novicenmeester naar een ander klooster om ook daar wijze woorden te spreken. Gewoonte was dat hij een gezel koos om hem te begeleiden. Dat was een hele eer. Hij duidde dan ook een veelbelovende novice aan, die echt goed vooruitgang maakte in volmaaktheid.
Zo gingen ze op tocht.
Ze vorderden goed tot er plots een hevig onweer losbarstte en het pijpenstelen regende.
Ze schuilden tot de bui was overgedreven. De regen had grote plassen gemaakt, zo breed als de weg soms. Die  liep door het gebergte, links de afgrond, rechts een muur van steen. Net om de hoek was er een gigantische plas, die gans de weg benam. Geen ontkomen aan: enkelhoog erdoorheen waden was de enige mogelijkheid.
Ze waren al bezig hun pij op te sloven toen ze in een hoekje van de bergwand een jonge vrouw zagen.  Heel mooie en jonge vrouw! en prachtig gekleed!.
De jonge monnik keek resoluut de andere kant op, ogen modest neergeslagen.
De oude glimlachte haar toe als de Boeddha, groette haar en stapte op haar af. Hij nam haar in zijn sterke maar zachte armen en droeg haar voorzichtig naar de overkant. Toen zette hij haar veilig neer en vervolgde zijn weg.
De novice stond er met open, zij het neergeslagen ogen zijdelings naar te kijken, maar zijn hart was gesloten. Hij was geschokt en boos. Hoe kon zijn Meester, waar hij zo naar op keek,  zonder meer breken met de strenge monnikenregels, die hijzelf aan de novicen onderwees. De boosheid deed hem verharden en hij zei geen woord meer gedurende de rest van de tocht. Hij bokte.
Net vóór ze in het andere klooster aankwamen sprak de oude monnik de jongere toe:

‘Je bent boos omdat ik de jonge mooie vrouw over de plas heb gedragen. Ik heb haar ginder neergezet. Jij draagt ze nog altijd.’