MEDITATIE Oktober 2009                                 Print

Aansluitend bij het begrip ‘naief’ en de oorsprong van dit woord nl. nasci, geboren worden, nemen we de tekst uit Johannes, 3, 1-10 nl. de ontmoeting van Nicodemus met Jezus. Er was onder de Farizeeën een man, Nicodemus genaamd. Hij was een overste van de Joden.. ’s Nachts kwam hij bij Jezus en zei: ‘Rabbi, we weten dat je van godswege als leraar gekomen bent. Niemand kan immers de tekenen doen die jij doet, als God niet met hem is.’  Jezus zei: ‘Als iemand niet herboren wordt kan hij het koninkrijk Gods niet zien. ’ Nicodemus zei : ‘ Hoe kan een mens geboren worden als hij reeds op leeftijd is. Kan hij soms terugkeren in de schoot van zijn moeder en opnieuw geboren worden?’ Jezus zei: ‘Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij niet binnengaan in het koninkrijk van God. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit geest geboren is, is geest. Verwonder je niet als ik zeg: je moet opnieuw geboren worden. De wind waait waar hij wil en je hoort zijn gesuis, maar je weet niet vanwaar hij komt en waarheen hij gaat. Zo gaat het ieder die uit  geest is geboren.’ Nicodemus zei: ‘Hoe kan dit gebeuren?’ Jezus zei: ‘ Ben jij de leraar van Israël, en je begrijpt  het niet?’

Kanttekeningen
1° Nicodemus is een intellectueel (een overste van de Joden). Hij bekleedt een vooraanstaande positie.
2° Hij is geboeid door de binnenkant, maar zit vast aan de buitenkant.
3° Nicodemus is gedesoriënteerd, ziet de zin niet meer. Hij wil zich heroriënteren maar weet niet hoe.
4° De schriftgeleerden ergerden zich aan Jezus. Het is de typische groep die altijd uitgaat van vooroordelen, vanuit scepsis, zonder sceptisch te zijn tegenover zichzelf.
5° Jezus toont buitenkant ( hij noemt het hier het zichtbare tastbare ‘vlees’) en binnenkant (wind, water en geest).
6° Jezus wijst hem op zijn ‘onwetendheid’, zijn gebrekkige staat van bewustzijn.