MEDITATIE Januari 2010                                 Print

‘… Robert, de Heilige Schrift is zich maar al te zeer bewust van de macht die latent in ons aanwezig is, en dringt er op aan dat we die macht gebruiken…dat we aan de tempel van onze géést bouwen.’
‘Helaas wacht een groot deel van de religieuze wereld volgens mij op de heropbouw van een echte tempel. Dat maakt deel uit van de Messiaanse Profetie.’
‘Dat kan best zijn, maar daarbij wordt een belangrijk punt over het hoofd gezien. De wederkomst is de komst van de méns – het moment waarop de mensheid eindelijk de tempel van haar geest begint te bouwen.’
‘Ik weet het niet’. Langdon wreef over zijn kin. ‘Ik ben geen Bijbelgeleerde, maar ik weet toch vrij zeker dat de Schrift in detail een materiële tempel beschrijft die moet worden gebouwd. Het bouwwerk zal uit twee delen bestaan – een buitentempel, het heilige, en een heiligdom daarbinnen, het heilige der  heiligen. De twee delen zijn van elkaar gescheiden door een dunne sluier.’
Katherine grijnsde. ‘Je mag dan sceptisch zijn over de Bijbel, maar er mankeert niets aan je geheugen. Heb je ooit een menselijk brein gezien?  Dat heeft twee delen, waarvan het buitenste de dura mater wordt genoemd en het binnenste de pia mater. Deze twee delen worden van elkaar gescheiden door het spinnenwebvlies – een soort ragfijne sluier.’
Langdon hield verrast zijn hoofd schuin.
Katherine hief haar hand en raakte voorzichtig zijn slaap aan. ‘En dit gedeelte wordt in het Engelse taalgebied niet voor niets temple genoemd, Robert.’

Dan Brown, Het verloren symbool. Amsterdam, Uitgeverij Luitingh, 2009, pp.498-499