Vanwaar komt de naam NULPUNT ?                                 Print

Eigenlijk is nulpunt en nulpuntenenergie een term uit de quantumfysica.
Een aantal gerenommeerde wetenschappers van over de ganse wereld stootten
in hun experimenten op een zeer bijzonder fenomeen.
Hun ontdekkingen zijn ronduit verbazend.
‘Op het meest elementaire niveau zijn wij geen samenstelsel van chemische reacties,
maar een concentratie van energie.
Mensen zijn, net als alle andere wezens, een samenballing van energie,
in een energieveld dat met alle andere dingen in de wereld verbonden is.
Dit pulserende energieveld is de stuwende kracht achter zowel ons leven als ons bewustzijn
– de alfa en omega van ons bestaan.
Met betrekking tot het universum bestaat er geen ‘ik-versus-gij’-dualiteit,
omdat er één energieveld is waarin alles bestaat.
Dit Veld is verantwoordelijk voor de hoogste functies van ons bewustzijn en de bron van
informatie die de groei van ons lichaam reguleert.
Het is ons brein, ons hart en ons geheugen...’ Lynne Mc. Taggert, Het Veld, Deventer, 2004, p.11

Deze geleerden stootten in hun experimenten op een vacuüm in de ruimte waaruit
blijkbaar onuitputtelijk energie kon geëxtraheerd worden.
Dit nulpuntenergieveld (Eng. ZPF= Zero Point Field) belichaamde
een van de meest veelbelovende scenario’s – een cosmic free lunch,
zoals Graham Ennis het graag noemde, een nooit eindigende energiestroom uit het niets.
(id. p.236)

Het is op dit Veld en deze oneindige zee van energie dat onze site zich creatief wil aansluiten.